Contact Us Contact Us
Scholarships

Sarawak State Government Scholarship 2016

Sponsored by: Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak
DeadlineOngoing
Organisation TypePrivate Sector / Organisation
Fund TypeScholarship
Study Local or Abroad?Local

PELUANG UNTUK MEMOHON BPKNS

  • Yuran Pengajian
  • Elaun Sara Hidup
  • Elaun Pengangkutan
  • Elaun Buku, Pakaian dan lain-lain

Pelajar yang ditawarkan hanya akan membayar balik 25% daripada kesuluruhan peruntukan yang diberi kepada pelajar dengan syarat pelajar tersebut telah menamatkan program pengajian dengan jayanya.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BPKNS

Tawaran BPKNS adalah terbuka kepada pelajar baru dan yang sedang melanjutkan pelajaran di mana-mana Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS) selaku urus setia akan mempertimbangkan permohonan bagi pemberian biasiswa pinjaman kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Pemohon merupakan warganegara Malaysia dan bermastautin tetap di Negeri Sarawak.
  • Terbuka kepada pelajar yang mengikuti program pengajian IPTA sepenuh masa sahaja.
  • Terbuka kepada pelajar di peringkat Diploma dan Sarjana Muda sahaja.
  • Telah mendapat surat tawaran daripada IPTA.

MUAT TURUN

HUBUNGI KAMI:

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK 
BAHAGIAN BIASISWA PINJAMAN
 

Tingkat 9 & 10, Wisma Satok, 93400 Kuching, Sarawak. 

No. Tel : 082-237126/ 082-237135
No. Fax : 082-237258/ 082-237010
E-mel : [email protected]

Back to Scholarships Page