StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
International Islamic University Malaysia (IIUM) Logo

Foundation Studies in Tourism and Hospitality Management

Offered by: International Islamic University Malaysia (IIUM)
Course Duration4 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyPre-University/Foundation Studies
Field of StudyPre-University Programme / University Foundation Studies
Entry Requirements

SYARAT AM

Asasi / Matrikulasi
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

SYARAT KHAS

 

1. Gred B+ dalam mata pelajaran Mathematics;

2. Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris;

3. Gred B dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

  • Pendidikan Islam/Pendidikan Al- Quran dan Al- Sunnah/ Pendidikan Syari’ah Islamiah / Usul al-Din /Al-Syariah /Muthalaah / Tauhid wa Fekah / Tafsir wa Hadis / Quran wa Tajwid/ Tarikh Islami/Hifz al-Quran / Maharat al-Quran / Turath AI-Quran Wa AI-Sunnah / Turath Dirasat Al-lslamiah / Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

4. Gred B dalam salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  • Physics
  • Chemistry
  • Biology
  • Science
  • Additional Mathematics
  • Additional Science
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Grafik Komunikasi Teknikal;

5. Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Melayu;

6. Gred C dalam mata pelajaran Sejarah;

7. Gred B dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran yang belum diambil kira.

Terbuka kepada calon-calon berketurunan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli Semenanjung sahaja.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses