StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
International Islamic University Malaysia (IIUM) Logo

Bachelor of Halal Industry Management (Hons)

Offered by: International Islamic University Malaysia (IIUM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 
 
SYARAT KHAS

1.    Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM dengan

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) matapelajaran termasuk Pengajian Am; 

2.    Mendapat sekurang-kurangnya seperti berikut:

  • Tahap 2 (Band 2) dalam MUET; dan
  • Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; 

3.    Mendapat sekurang-kurangnya pada peringkat SPM dalam kumpulan mata pelajaran berikut:

  • Gred 4B/B dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah
  • Gred 3B/B+ dalam mata pelajaran Al-Syariah/ Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah/ Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah/ Pendidikan Islam/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Turath AI-Quran dan AI-Sunnah/ Turath Dirasat lslamiah/ Usul Al-Din
  • Gred 5C/C+ dalam mata pelajaran Mathematics / Additional Mathematics; 

4.    Mendapat sekurang-kurangnya 6C/C pada peringkat SPM dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran lain yang belum diambil kira termasuk Bahasa Melayu.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses