StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Nuclear Science) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Sains Nuklear merupakan satu cabang ilmu sains yang membabitkan pengeksploitasian penggunaan punca sinaran dari unsur radioanuklid tabii dan buatan serta mesin bagi kesejahteraan kehidupan. Sains Nuklear adalah satu bidang bersifat multidisplin yang memerlukan pengetahuan asas fizik, kimia, biologi dan matematik yang mantap. Bidang ini pada asasnya membabitkan tindak balas dan perubahan yang perlaku pada peringkat nukleus sesuatu unsur. Pelajar yang mengikuti Program Sains Nuklear akan mempelajari pelbagai aspek termasuklah asal-usul sinaran tabii dan buatan; punca dan kaedah penghasilan sinaran tabii dan buatan; kesan sinaran ke atas bahan, kehidupan dan sekitaran; aspek keselamatan, peraturan dan perundangan membabitkan penggunaan teknologi nuklear dan sinaran serta manfaat yang boleh digunapakai untuk kesejahteraan ummah. Aspek penggunaan ini merangkumi pelbagai potensi penggunaan dan penggunaan terkini di Malaysia dan juga global seperti bidang perubatan; pembuatan; penjanaan tenaga daripada bahan radioaktif uranium dan plutonium; bidang pertanian dan makanan; radiografi dan ujian tanpa musnah serta dalam bidang persekitaran, penyelidikan dan barangan pengguna.

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

• Chemistry

• Mathematics T / Further Mathematics T

• Physics / Biology

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry

• Mathematics / Engineering Mathematics

• Physics / Engineering Physics / Biology

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses