Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Statistics) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyMathematics & Statistics
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Pelajar yang mengambil statistik sebagai bidang pengkhususan akan didedahkan dengan ilmu bercorak teori dan juga gunaan. Pelajar akan didedahkan kepada pelbagai teknik penyelesaian masalah dan analisis data. Pelajar juga akan diajar untuk mentakrif masalah, memahami permasalahan yang dinyatakan, mengenalpasti kaedah pengutipan data dan memberi tafsiran terhadap analisis data. Dengan itu, ini akan mencorak kreativiti para pelajar dalam menangani teknik penyelesaian masalah, mengutip data dan tafsiran terhadap keputusan yang diperolehi.

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics T / Further Mathematics T; dan

• mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Chemistry
  2. Biology
  3. Physics
  4. Mathematics T / Further Mathematics T

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics; dan

• Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Biology
  2. Physics / Engineering Physics
  3. Chemistry / Engineering Chemistry

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses