StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Geology) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Geologi merupakan rangkai kata Yunani ’geo’ yang bermakna Bumi dan ’logos’ yang bermakna ilmu. Ilmu tentang Bumi ini merangkumi asal mulanya, kandungannya, serta sejarah perkembangannya. Daripada bidang yang deskriptif dan bersifat falsafah, geologi memadukan pengetahuan matematik, kimia, fizik dan biologi untuk sampai kepada fungsinya yang utama dan dinamik iaitu mencari sumber bumi (air tanah, mineral logam, petroleum mentah, gas asli, mineral radioaktif dan bahan binaan) yang diperlukan untuk membangunkan peradaban manusia. Kini geologi moden, lebih dikenali geosains, memperluaskan cakupannya daripada geologi ekonomi dan geologi petroleum ini kepada geologi kejuruteraan. Ahli geologi kini bekerja seiring dengan jurutera awam dan geoteknik dalam menyediakan maklumat geologi supaya pembinaan infrastruktur yang besar-besar seperti empangan, jambatan, bangunan pencakar langit dan lapangan terbang selamat dan bersifat jimat kos. Ahli geologi melalui bidang geologi sekitaran mengkaji penyebab geobencana seperti tanah runtuh, aliran lumpur, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan seumpamanya dan mencari jalan mengurangkan kerosakan dan membina sistem amaran.

Meskipun objektif Program ialah menyediakan ahli geologi yang bersedia untuk menceburi mana-mana bidang utama iaitu geologi petroleum, geologi perlombongan dan geologi kejuruteraan, sedikit kebebasan diberi kepada pelajar memilih bidang yang mereka minati melalui tujuh pakej. Pakej ini membolehkan pelajar berbeza sebanyak 6 jam kredit daripada rakan mereka dari pakej yang lain. Kursus-kursus pakej ini diberikan di tahun tiga pengajian. Pakej-pakej tersebut ialah:

• Geologi Tulen

• Geologi Petroleum

• Geologi Perlombongan

• Geologi Kejuruteraan

• Geologi Kuaterner

• Geologi Sekitaran

• Geologi Pemuliharaan dan Pelancongan

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Physics

• Chemistry

• Mathematics T / Further Mathematics T

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Physics / Engineering Physics

• Chemistry / Engineering Chemistry

• Mathematics / Engineering Mathematics

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses