StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Architecture) (Hons) #

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Course Duration6 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyArchitecture & Building
Entry Requirements

SYARAT AM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM;
 

dan


Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
  • Chemistry / Engineering Chemistry
  • Physics / Engineering Physics

atau
 

  • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
  • Chemistry / Engineering Chemistry
  • Biology; dan
  • mendapat sekurang-kurangnya Gred B / Gred 4B pada  peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Physics

dan   Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

 dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

(Calon tidak buta warna)

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses