StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Logo

Bachelor of Applied Science (Forest Resource Technology) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees1150/sem
FacultyFaculty of Earth Science
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Entry Requirements

Calon  STPM dan setaraf

Syarat Am Universiti

1.    Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Dan;

2.    Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan :

a)    Gred C (NGMP 2.00) matapelajaran Pengajian Am; dan

b)    Gred C (NGMP 2.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain; dan

3.    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

        Keperluan Khas Program

1)    Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut :
a)    Kimia dan
b)    Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut :

i.    Fizik
ii.    Biologi
iii.    Matematik T
iv.    Matematik Lanjutan T

2)    Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM; dan

a)    Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

•    Bahasa Inggeris; dan
•    Matematik

 

Calon Matrikulasi

Syarat Am Universiti

1)    Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

2)    Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan,

3)    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).


        Keperluan Khas Program

1)    Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut:

•    Kimia; dan
•    Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut:
a.    Fizik
b.    Biologi
c.    Matematik; dan

2)    Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM; dan

3)    Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:
•    Bahasa Inggeris; dan
•    Matematik

 

Calon Program Persediaan Keusahawanan Sains (Program yang ditawarkan oleh Universiti Malaysia Kelantan)

1)    Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

2)    Lulus Program Persediaan Keusahawanan Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan di dalam program,dan,
3)    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM

Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2.00 (Gred C), dan bidang-bidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini.

 
 
 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses