Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Putra Malaysia (UPM) Logo

Bachelor of Science (Human Development & Management)(Hons)(Bintulu Campus)

Offered by: Universiti Putra Malaysia (UPM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyHumanities
Stream RequirementsArts/Science Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology;
 • Chemistry;
 • Physics;
 • Mathematics (M)/Mathematics (T);
 • Ekonomi;
 • Perakaunan;
 • Geografi;
 • Sejarah;
 • Pengajian Perniagaan;
 • Usuluddin;
 • Syariah;
 • Sains Sukan;
 • Information and Communications Technology (ICT);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Physics;
 • Chemistry;
 • Biology;
 • Science;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/Additional Mathematics;

dan   Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).  

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses