Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Putra Malaysia (UPM) Logo

Bachelor of Education (Malay Language)(Hons) #

Offered by: Universiti Putra Malaysia (UPM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEducation (Teacher Training & Education Sciences)
Stream RequirementsArts Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Melayu;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif;
  • Bahasa Arab;
  • Usuluddin;
  • Ekonomi;
  • Perakaunan;
  • Perdagangan;
  • Sejarah;
  • Pengajian Perniagaan;
  • Pendidikan Seni;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI dan lulus temu duga yang ditetapkan.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses